KUMPULAN TEMBANG MACAPAT

mbok bilih wonten ingkang gadhah kumpulan tembang macapat saged dipun share kagem rencang-rencang, sinau sesarengan in sya Alloh berkah 🙂

pitajepang

TEMBANG MACAPAT

  1. A.    PANGKUR
  1. Kanjeng sunan kali jaga

Ingkang ngripta kang dandhang gula yekti

Sunan gunung jati pocung

Njeng sunan bonang durma

Maskumambang yeku sunan maja agung

Tembang mijil ingkang ngripta

Sunan geseng asmane ki

  1. Sunan giri smarandana

Datan kantun sunan pajang kinanthi

Sunan murya padha pangkur

Dene sinom kang ngripta

Datan sanes njeng suna giri rumuhun

Megatruh iku kang yasa

Nenggih kanjeng sunan giri

  1. Sekar pangkur kangwinarna

Lelabuhan kang kanggo wongaurip

Ala lan becik puniku

Prayoga kawruh ana

Adat waton puniku dipun kadulu

Miwah ingkang tata krama

Den kaesthi siyang ratri

  1. Deduga lawan prayoga

Myang swatara riringa aywa lali

Iku parabot satuhu

Tan kena tininggalan

Tangi lungguh angadeg tuwin lumaku

Ngucap meneng anendra

Duga-duga nora kari

  1. muwah ing sabarang karya

ingprakara gedhe kalawan cilik

papat iku datan kantun

kanggo sadina-dina

lan ing wengi nagara miwah ing dhusun

kabeh kang padha ambegan

papat iku nora lali

  1. Kalamun ana manungsa

Anyinggahi…

View original post 2,511 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s